Viden, udvikling og samvær
8600 SilkeborgVælg område

Praktisk information

Tilmelding:

Tilmelding til kurser, foredrag og øvrige arrangementer kan foregå ved:
•at tilmelde sig via vores hjemmeside
•at ringe til AOF Aarhus Aftenskole på telefon 86 81 21 00
•at besøge vort kontor på Ørnsøvej 5-7, 8600 Silkeborg

Betaling:

Betaling kan foregå ved:
•Personligt fremmøde hos AOF Aarhus Aftenskole, Ørnsøvej 5-7, 8600 Silkeborg
•Betaling af fremsendt girokort

Ved tilmelding via internettet kan der betales ved:
•Homebank/Netbank. Betalings-id oplyst ved tilmelding skal angives

Fortrydelse og afmelding:

Fortrydelse og afmelding fra kursus, foredrag og øvrige arrangementer kan normalt foregå frem til 14 dage før startdato.
Ved afmelding eller fortrydelse tilbagebetales det indbetalte beløb.
Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

Kurser m.m. købt via kursusportalen:

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Kurser og andre aktiviteter købt på denne portal er derfor omfattet af denne fortrydelsesret

Der tages forbehold for ændring af undervisningssted og underviser.
Ved eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres.
Ved aflysning tilbagebetales det indbetalte beløb.

Afdelingen giver mulighed for følgende betalingsmåder:
•Indbetaling via netbank vær opmærksom på indbetalingskoden på udsendte bekræftelsesmail.
•Indbetaling via fremsendt girokort. Har du valgt girokort som betalingsmetode, vil du først modtage girokortet, når kurset bliver sat i gang.
Girokort fremsendt pr. email KAN KUN BRUGES TIL NETBANK.
Ønskes girokort fremsendt med almindelig post, bedes dette oplyst ved tilmeldingen.
Der udsendes en bekræftelsesmail umiddelbart efter tilmeldingen - der udsendes ikke yderligere bekræftelse.
•Kontant/dankort-betaling på AOF´s kontor
 Ring og aftal

Aflysninger:

Hvis der ikke er nok tilmeldte til kurset/arrangementet, forbeholder AOF sig ret til at aflyse dette.

Ved aflysning vil et eventuelt indbetalt beløb blive returneret til dig.

I stedet for eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres, du vil så få besked, og have mulighed for at afmelde dig med fuld tilbagebetaling, ligesom ved aflysning.

Ændringer i afholdelse:

Ændringer bliver udmeldt via sms eller e-mail. Derfor bedes mobil nr. og/eller e-mailadresse oplyst ved tilmelding.

Fortrydelse og afmelding:

Ekskursioner, spisning og kulturelle arrangementer:

Tilmelding til ekskursioner eller arrangementer med fx teater/foredrag eller koncertbilletter, spisning, rejser mv. er bindende og uanset om de er købt og betalt over internettet kan kursusgebyret ikke refunderes.
Din tilmelding er bindende

Dog kan den enkelte afdeling give mulighed for at du som deltager kan afmelde dig arrangementer og få hele eller noget af din betaling retur.
Dette undersøger du ved henvendelse til den afdeling der udbyder arrangementet.
Der skal typisk være afmeldt mindst 14 dage før start hvis det skal være en mulighed.

Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

Kurser købt via kursusportalen, som ikke er omfattet ovenfor:

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Kurser købt på denne portal er derfor omfattet af denne fortrydelsesret.

Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, dvs. når du tilmelder dig kurset.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du har indgået aftalen.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette den lokale AOF afdeling om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til den lokale afdeling som udbyder kurset/arrangementet. (se evt. vejledning under Henvendelse)

Handicap/specialundervisning:

Ved deltagelse på små hold med handicap/specialundervisning skal deltagerne iflg. folkeoplysningsloven skriftligt erklære sig berettiget til handicap/specialundervisningen i det konkrete emne. Denne erklæring afgives til underviseren ved kursets start.

Pligt for udenbys deltagere til at oplyse cpr-nr.:

En deltager, som melder sig til et kursus i en anden kommune end hjemstedskommunen, har som betingelse for deltagelse i undervisning m.v., pligt til at oplyse sit fulde personnummer til skolen, jvf. Folkeoplysningsloven.

Bøger, materialer, fotokopier:

Betales af deltagerne og anskaffes i samråd med læreren. Ved nogle kurser er der medregnet en udgift til materialer i kursusgebyret, som skal betales af alle. Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige og studerende, der går til nedsat pris, skal betale hele materialeudgiften.

Henvendelse:

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal som udgangspunkt ske til den afdeling som udbyder kurset/arrangementet, dog kan undervisers telefon nummer nogle gange være sat på som kontakt telefon under kursus beskrivelsen.

Forbehold:

Der tages forbehold for ændring af undervisningssted, underviser, kursusstart eller udsættelse af kursusgange samt ændret lovgivning, trykfej og fejl i tekster på nettet!